VELKÉ MÍČE REHAB

VELKÉ MÍČE REHAB

Termín:

  • den bude upřesněn
  • čas bude upřesněn
  • aplikace poznatků z vývojové kineziologie do terapeutické praxe a tréninku s využitím velkého míče v zónách opření s facilitací centračně–stabilizační funkce
  • koaktivační zapojeni svalů hlubokého stabilizačního systému v jejich posturálně-lokomoční funkci v nízkých i vyšších polohách respektující zákonitosti motorické ontogeneze
  • široký zásobník cviků
  • vhodné zejména pro osobní trenéry, instruktory skupinových lekcí, fyzioterapeuty, maséry, ale i laickou veřejnost

Cena kurzu:        ,- Kč

Přesunout se na začátek