PÁNEVNÍ DNO on-line

PÁNEVNÍ DNO on-line

Termín:

 • sobota 12. 6. 2021
 • 9:00 – 16:00 hod.

Náplň 1. část kurzu:

 • funkční anatomie pánevního dna (PD)
 • funkce PD
 • PD jako součást HSSP
 • vliv limbického systému/emocí na PD
 • PD v těhotenství a po porodu
 • patologie v oblasti PD/dysfunkce  (inkontinence, sestup pánevních orgánů, bolestivé stavy, funkční sterilita, sexuální dysfunkce, …) a jejich příčiny
 • řetězení poruch
 • vyšetření PD
kostr2
20210505_080645

Náplň 2. části kurzu:

Cílená terapie – metody a techniky využívané při dysfunkci PD

 • nácvik uvědomění si a vnímání PD, vizualizace
 • relaxace PD
 • lokální přístupy aktivace, globální přístupy se zapojením
 • PD do posturálně-lokomoční funkce
  PD v těhotenství a po porodu – možnosti ovlivnění poranění vzniklých během porodu, epiziotomie – péče o jizvu
 • pomůcky využívané při dysfunkci PD, biofeedback
 • přehled přístrojových vyšetření a chirurgických výkonů v oblasti PD a orgánů pánve

Kurz bude uskutečněn prostřednictvím programu Zoom Cloud Meeting.

Cena kurzu: 850,- Kč

Přesunout se na začátek